Liên hệ mua căn hộNguyễn Công (TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH)
Mobile094 595 1191
Email: quanlyduannxc@gmail.com